Czym jest dobra samoocena?

Czym jest dobra samoocena?

Można zaryzykować stwierdzenie, że samoocena wpływa na to z jakim uczuciem witamykażdy dzień i z jakim udajemy się na nocny spoczynek. Wszystko co wydarza się w naszejprzestrzeni ma z nią związek ponieważ sposób w jaki działamy, planujemy, reagujemy, jakietworzymy...