Jak ogień i woda, czyli czym jest związek koluzyjny?

Jak ogień i woda, czyli czym jest związek koluzyjny?

Na początku obie strony wydają się jednocześnie różnić, ale i pięknie uzupełniać. Jeśli jednastrona jest gorącym płomieniem to druga wodą dającą ochłodę. Jednak po obiecującymwstępie zaczynają się tworzyć i powtarzać te same niefunkcjonalne schematy zachowania,które...